مصاحبه ی وانالی مبروپولوس دانشجوی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

ترجمه شده در انجمن بهداشت حرفه ای ایران

Vanna-Lymberopoulos

دانشجوی رشته ایمنی و بهداشت حرفه ای؛ برنده بورس تحصیلی ملی

به وانالی مبروپولوس، دانشجوی دیپلم بهداشت و ایمنی شغلی از موسسه (BCIT) موسسه بریتیش کلمبیا تبریک می گوییم.

وانا اخیرا بورسیه هیئت مدیره ایمنی ثبت شده کانادایی (BCRSP) را از آن خود کرده است.

این جایزه سالانه برای حمایت از دانشجویان ورودی رشته ایمنی و بهداشت حرفه ای (OH&S) طراحیشده است.

این برنامه از ایجاد امکنه کار سالم و ایمن پشتیبانی می کند و همچنین زمینه مالی برای دانشجویان کارشناسی در OH&S فراهم می کند.

در نهایت، همچنین باعث افزایش آگاهی از گواهینامه حرفه ای ایمنی ثبت شده کانادایی (CRSP) می شود. وانا قصد دارد آزمون CRSP را بده ؛ به امید اینکه گواهینامه خود را به دست آورد تا بتواند به تجربه کار کافی، دست یابد.

و…

ادامه مطلب درباره مصاحبه ی وانالی مبروپولوس دانشجوی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
  • 0