برچسب: بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

  • مصاحبه ی وانالی مبروپولوس دانشجوی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

    ترجمه شده در انجمن بهداشت حرفه ای ایران دانشجوی رشته ایمنی و بهداشت حرفه ای؛ برنده بورس تحصیلی ملی به وانالی مبروپولوس، دانشجوی دیپلم بهداشت و ایمنی شغلی از موسسه (BCIT) موسسه بریتیش کلمبیا تبریک می گوییم. وانا اخیرا بورسیه هیئت مدیره ایمنی ثبت شده کانادایی (BCRSP) را از آن خود کرده است. این جایزه…