مصاحبه ی وانالی مبروپولوس دانشجوی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

ترجمه شده در انجمن بهداشت حرفه ای ایران

Vanna-Lymberopoulos
Vanna-Lymberopoulos

دانشجوی رشته ایمنی و بهداشت حرفه ای؛ برنده بورس تحصیلی ملی

به وانالی مبروپولوس، دانشجوی دیپلم بهداشت و ایمنی شغلی از موسسه (BCIT) موسسه بریتیش کلمبیا
تبریک می گوییم.

وانا اخیرا بورسیه هیئت مدیره ایمنی ثبت شده کانادایی (BCRSP) را از آن خود کرده است.

این جایزه سالانه برای حمایت از دانشجویان ورودی رشته ایمنی و بهداشت حرفه ای (OH&S) طراحی
شده است.

این برنامه از ایجاد امکنه کار سالم و ایمن پشتیبانی می کند و همچنین زمینه مالی برای دانشجویان کارشناسی در OH&S فراهم می کند.

در نهایت، همچنین باعث افزایش آگاهی از گواهینامه حرفه ای ایمنی ثبت شده کانادایی (CRSP) می شود. وانا قصد دارد آزمون CRSP را بده ؛ به امید اینکه گواهینامه خود را به دست آورد تا بتواند به تجربه کار کافی، دست یابد.

وانا می گوید: ” CRSP تعهد و اعتبار حرفه ای را نشان می دهد ،” من می خواهم در هرجایی که کار حرفه ای من باشد پیشرو در ایمنی باشم؛ من همیشه می خواهم “صحبت کنم” و مثال بزنم.

تنها یکی از دو دریافت کننده بورس تحصیلی

فقط دو نفر از دریافت کنندگان بورس تحصیلی از سراسر کانادا انتخاب شدند.موسسه BCIT مفتخر به
شناخت یکی از دانشجویان ما توسط سازمان صدور گواهینامه ملی می باشد.

پس از آنکه رابرت میلر، رئیس برنامه OH&S، اطلاعات مربوط به برنامه را برای دانشجویان فرستاد، وانا برای این بورس تحصیلی اقدام کرد.

راب به وانا تبریک می گوید: “من واقعا لذت بردم که وانا لیمبروپولوس برای پذیرش این جایزه و استفاده از آن برای پیشبرد برنامه های شغلی خود خوشحال است.

تدریس وانا در طول دو سال حضورش در این برنامه؛” او می گوید. “وانا کاملا شایسته این جایزه معتبر است.

او با نشان دادن رهبری قوی و مهارتهای بین فردی در کار کلاس خود و عمل به (آن) به تنوع بی نظیری در صنعت ایمنی پاسخ داده است.

” این جایزه بسیار رقابتی بود و مستلزم آن بود که دریافت کنندگان معدل 4.0 (معادل
مستقیم As) داشته باشند و مقاله ای ۱۲۵۰ – ۱۰۰۰ کلمه ای درباره مزایای بهداشت و ایمنی شغلی در یک
سازمان محل کار ارائه دهند .

یک حرفه با ارزش
از زمان تکمیل این برنامه در ماه ژوئن، وانا به عنوان مربی مشترک کمیته ایمنی و بهداشت شغلی و
همکار حسابرس (ارزیابی کننده) در خدمات مدیریت ریسک در UBC استخدام شد.

وانا برنامه OH&S در BCIT انتخاب کرد: “زیرا در زمینه ایمنی شهرت زیادی برای یکی از بهترین برنامه های OH & S در کانادا داراست.

در طول دو سال خودم همه چیز را از بهداشت کار گرفته تا متریال مهندسی یاد گرفتم.
برنامه دیپلم همچنین به دانشجویان در مورد حقوق تجارت می آموزد و بر توسعه مهارت های ارتباطی
قوی تمرکز دارد. “
وی افزود: “من برای جلوگیری از بروز صدمات، ایمنی را دنبال کردم. دانستن اینکه کار من می تواند
باعث شود کارمندی با خیال راحت به خانه اش نزد خانواده اش برود بسیار انگیزه بخش است.

وانا لیمبروپولوس از پذیرش این جایزه و استفاده از آن برای پیشبرد برنامه های شغلی خود خوشحال است.

Occupational Health and Safety student wins national scholarship

Congratulations to BCIT Occupational Health and Safety Diploma program student Vanna Lymberopoulos. Vanna recently won the Board of Canadian Registered Safety Professionals (BCRSP) Scholarship.

This annual award is designed to support students entering the occupational health and safety (OH&S) profession. It supports the creation of healthy and safe workplaces, and also provides financial assistance to undergraduate students in OH&S.

Finally, it also raises awareness of the Canadian Registered Safety Professionals (CRSP) certification. Vanna plans to write the CRSP Examination in hopes of getting her certification once she is able to accumulate sufficient work experience.

“The CRSP shows professional commitment and credibility,” says Vanna, “I want to be a leader in safety wherever my career may take me. I always want to ‘walk the talk’ and lead by example.”

One of only two scholarship recipients

Only two scholarship award recipients were selected from across Canada. BCIT is proud to see one of our students recognized by the national certification organization.

Vanna applied for this scholarship after OH&S Program Head Robert Miller sent the application information to students. Rob extends his congrats to Vanna. “I really enjoyed

teaching Vanna during her two years in the program,” he says. “Vanna is well deserving of this prestigious award. She has responded to the unique diversity of the safety industry by demonstrating strong leadership and interpersonal skills in her class work and practicum.”

The award was highly competitive, requiring that recipients have a 4.0 GPA (equivalent to straight As) and submit a 1000–1250 word essay about the benefits of Occupational Health and Safety in a workplace organization.

A rewarding career

Since completing the program in June, Vanna has found employment as the Joint Occupational Health and Safety Committee Trainer and Auditor Associate in Risk Management Services at UBC

Vanna chose the OH&S program at BCIT “because it has a strong reputation in the safety field for being one of the best OH&S programs in Canada. Throughout my two years I learned everything from occupational hygiene to engineering materials.

The diploma program also teaches students about business law and focuses on developing strong communication skills.”

“I chose to pursue a career in safety to prevent injuries from occurring. Knowing that my work can lead to an employee going home safely to their family is very motivating.”