• ارزیابی پوسچرهای کاری به روش owas

  روش OWAS در سال ۱۹۷۳ در فنلاند و در یک کارخانه تولید فولاد به نام Ovako Oy جهت توصیف فشارهای کاری د طول فرایند تعمیر کوره های ذوب آهن توسعه یافت. روش owas یک تصویر کلی از بارهای اعمال شده بر بدن را در اثر پوسچرهای مختلف نشان می دهد. محققان ۸۴ پوسچر شاخص را برای…

 • TLVS AND BEIS 2023

  The Threshold Limit Values (TLVs®) and Biological Exposure Indices (BEIs®)are developed as guidelines to assist in the control of health hazards. These recommendations or guidelines are intended for use in the practice of industrial hygiene, to be interpreted and applied only by a person trained in this discipline.They are not developed for use as legal…

 • ارزیابی ریسک به روش مورت

  The Management Oversight and Risk Tree (MORT) chart has been increasingly used and accepted as a method for analyzing a specific accident or, alternatively, evaluating an existing safety program for accident/incident potential. MORT has been designed for use as an investigative tool with which to focus upon the many factors contributing to an incident/accident. This…

 • ETBA ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظها

  ETBA ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظها (Energy Trace & Barrier Analysis) ETBA، یک تکنیک نسبتاً جدید است که بر پایه برخی از اصول پایش مدیریتی و درخت ریسک (MORT) بنا نهاده شده است. که یک رویداد را به صورت یک جریان انرژی ناخواسته تعریف می‌کند. یک حادثه زمانی به وجود می‌آید که یک جریان…

 • World Day for Safety and Health at Work 2023

  The 2023 World Day for Safety and Health at Work will be commemorated on 28 April 2023 and will explore the topic of a safe and healthy working environment as a fundamental principle and right at work.

 • near Miss reporting

  near Miss is a hazardous event that occurred thatdidn’t result in harm. it’s important to report near misses because next time you might not be so lucky what resulted in a near Miss as time could result in an injury the next time it occurs. so employers should encourage their employees to report near misses…

 • Act together to build a positive safety and health culture

  Act together to build a positive safety and health culture Type: CampaignWhen: 28 April 2022Where: ILO HQ – GenevaContact(s): Manal Azzi (azzi@ilo.org); SafeDay Team (safeday@ilo.org)

 • 2022 TLVS AND BEIS

  2022 TLVS AND BEIS Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices. This new set includes the 2022 TLVs® and BEIs book, pocket-sized book used worldwide as a guide for evaluation and control of workplace exposures to chemical substances and physical agents, and the 2021…

 • رتبه و کارنامه علمی داوطلبان ارشد بهداشت حرفه ای و ارگونومی 1400

  رتبه و کارنامه علمی داوطلبان ارشد بهداشت حرفه ای و ارگونومی 1400 رشته: مهندسی بهداشت حرفه ایتعداد کل تراز به درصد( 80 درصد کتبی، 20 درصد معدل): نمره کل علمی: رتبه در کل: نوع سهمیه: معدل: نمره خام دروس امتحانی به درصدبهداشت حرفه ای:فیزیک: ریاضی: شیمی: ارگونومی: انگلیسی: مشاهده رتبه و کارنامه علمی داوطلبان ارشد بهداشت…

 • دانلود نرم افزار dnv phast safeti 8.22

  dnv phast safeti 8.22 Phast for hazard analysis in the process industries

آیا توصیه کتاب دارید؟