استخدام کارشناس بهداشت حرفه‌ای در استخدام مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور

فرصتهای شغلی بهداشت حرفه ای و ایمنی
فرصتهای شغلی بهداشت حرفه ای و ایمنی

ثبت نام به صورت اینترنتی از روز پنج شنبه 20/67/1399 لغایت روز شنبه مورخ 29 انجام خواهد پذیرفت. مدت ثبت‌نام به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود. متقاضیان واجد شرایط باید به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org مراجعه و پس از پرداخت مبلغ 610000 (ششصد و ده هزار) ریال به صورت الکترونیکی و با کارت‌های بانکی متصل به شبکه‌ی شتاب نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارائه اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایند.

اطلاعات بیشتر

استخدام کارشناس بهداشت حرفه‌ای در استخدام مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور آبان ماه 1399

ohsjobs.ir