برچسب: مقالات بهداشت حرفه ای

  • معرفی مجله مهندسی بهداشت حرفه ای

    معرفی مجله مهندسی بهداشت حرفه ای در حال حاضر  در نمایه ساز های معتبر EBSCO و Chemical Abstract Service نمایه شده است. رتبه علمی پژوهشی مجله مهندسی بهداشت حرفه ای  بر اساس مصوبه یکصد و دوازدهمین جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور تایید. و طی نامه شماره 3291/د/700 مورخ  95/8/16  از سوی معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت متبوع ابلاغ شده است.…