برچسب: آشنایی با ارزیابی ریسک به روش ETBA

  • ETBA ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظها

    ETBA ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظها

    ETBA ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظها (Energy Trace & Barrier Analysis) ETBA، یک تکنیک نسبتاً جدید است که بر پایه برخی از اصول پایش مدیریتی و درخت ریسک (MORT) بنا نهاده شده است. که یک رویداد را به صورت یک جریان انرژی ناخواسته تعریف می‌کند. یک حادثه زمانی به وجود می‌آید که یک جریان…