دسته: عوامل فیزیکی محیط کار

  • 2021 TLVs and BEIs

    2021 TLVs and BEIs Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices. This new set includes the 2021 TLVs® and BEIs book, pocket-sized book used worldwide as a guide for evaluation and control of workplace exposures to chemical substances and physical agents, and the…

  • کتاب طیف سنجی نشری ICP یک راهنمای عملی

    کتاب طیف سنجی نشری ICP دستگاه ICP یکی از مفیدترین و پرکاربردترین دستگاه‌های تجزیه ای است که حدود 50 سال پیش ابداع گردید و امروزه به ‌طور گسترده‌ای در اندازه‌گیری دقیق، سریع و آسان اغلب عناصر جدول تناوبی در محیط‌های مایع و با استفاده از امکانات و شرایط خاص در نمونه‌های جامد و حتی در…