دانلود نرم افزار ارزیابی ریسک FMEA

عدم وجود نرم افزار ساده و قابل استفاده برای انجام FMEA انگیزه ایجاد این برنامه بود. این برنامه شما را در روند کامل FMEA راهنمایی می کند.

 این برنامه بیشتر برای افرادی که با روند FMEA آشنا هستند بسیار مفید است. کاربران جدید ممکن است بخواهند درباره روند FMEA مطالعه کنند یا در دوره های آموزشی شرکت کنند.

این برنامه نه تنها یک تیم متقابل را برای انجام FMEA تسهیل می کند، بلکه به تیم های فردی اجازه می دهد تا به طور جداگانه روی FMEA کار کنند و فرم را برای یک شخص اصلی ارسال کنند یا آن را به یک Workbook مشترک منتشر کنند.

به عنوان مثال، بیایید بگوییم شما یک فرایند یا طرحی دارید که برای تکمیل FMEA سی (۳۰) فرد لازم است. شما پنچ (۵) FMEA را به 6 نفر از اعضای تیم خود اختصاص می دهید.

وقتی هر یک از این افراد با FMEA خود کارشان تمام شد. می توانند آن را به فایلی در شبکه منتقل کنند یا از طریق  ایمیل به مجری ارسال کنند.  در هر صورت می توان کلیه FMEA ها را در یک جا ذخیره کرد و روند کار 6 برابر سریعتر است.

طی سالیان اخیر، روش‌های مختلفی برای ارزیابی ریسک توسعه یافته‌اند. یکی از این روشها، شیوه حالتهای شکست و تجزیه و تحلیل پیامد )FMEA ) می‌باشد. مهم‌ترین هدف کاربرد روش FMEA، شناسایی حالتهای شکست بالقوه در اجزای سیستم، تعیین
علل، ارزیابی اثرات آنها بر روی عملکرد سیستم و نهایتاً تعیین راههایی است که بتوان شانس وقوع و پیامدها را کاهش و قابلیت تشخیص حالتهای شکست را افزایش داد. در روش متداول FMEA، از عدد اولویت ریسک (RPN) برای محاسبه ریسک حالت مختلف شکست سیستم استفاده می‌شود که خود RPN حاصلضرب سه ریسک فاکتور احتمال وقوع (O)، شدت پیامد (S) و قابلیت تشخیص (D) می‌باشد. بدیهی است هر چه مقدار RPN بالاتر باشد، میزان ریسک مرتبط با حالت شکست مد نظر نیز بیشتر می‌گردد. هدف از محاسبه RPN اولویت بندی حالتهای شکست می‌باشد