آشنایی با شغل مهندس بهداشت حرفه ای

آشنایی با شغل بهداشت حرفه ای

آشنایی با شغل بهداشت حرفه ای: تعریف نظامنامه انجمن بین‌المللی بهداشت حرفه ای. بهداشت حرفه ای علم پیش بینی، شناسایی، ارزیابی، کنترل خطرات تاثیر گذار بر سلامت در محیط کار است. به منظور حفظ سلامت و رفاه كاركنان و در نهایت ایمن نگه داشتن جامعه. انجمن بین‌المللی بهداشت حرفه ای. بهداشت حرفه ای را علم پیش بینی، شناسایی، ارزیابی، کنترل خطرات تاثیر گذار بر سلامت شاغلین در محیط کار تعریف می کند و هدف آن حفظ سلامت و رفاه كاركنان و در نهایت ایمن نگه داشتن جامعه است.

آشنایی با شغل بهداشت حرفه ای: اهداف بهداشت حرفه‌ای بر طبق نظر کمیته مشترک بهداشت جهانی (WHO) و سازمان بین‌المللی کار (ILO)
تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی کارکنان در هر شغلی که هستند.
پیشگیری از بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار.
انتخاب کارگر یا کارمند برای محیط و شغلی که از نظر جسمانی و روانی توانایی انجام آن را دارد و یا به ‌طور اختصاصی تطبیق کار با انسان و یا در صورت عدم امکان تطبیق انسان با کار.

لینک های برای مطالعه پیشتر معرفی رشته کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای بهداشت حرفه ای چیست ؟ ohsjobs.ir