دانلود مجموعه نرم افزارهای ارزیابی پوسچر اندام فوقانی ErgoIntelligence

نرم‌افزار ErgoIntelligence Upper Extremity مجموعه‌ای از ابزارهای تحلیل ارگونومیکی شامل RULA REBA، SI, OCRA و CTD Risk Index است. که با دریافت اطلاعات از کاربر و جمع بندی آنها تحلیل‌های ارگونومیکی را با استفاده از ابزارهای فوق انجام می‌دهد.

نرم‌افزار ErgoIntelligence Upper Extremity لینک دانلود مجموعه نرم افزارهای ارزیابی پوسچر اندام فوقانی ErgoIntelligence

ohs15jobs

ادامه مطلب درباره دانلود مجموعه نرم افزارهای ارزیابی پوسچر اندام فوقانی ErgoIntelligence
  • 1