مصاحبه با خانم زهرا عابدی دانشجوی دکترای پژوهش محور ارگونومی دانشگاه کوئینزلند

مصاحبه با خانم زهرا عابدی دانشجوی دکترای پژوهش محور ارگونومی دانشگاه کوئینزلند

مصاحبه با دانشجوی سال سوم دکترای پژوهش محور ارگونومی دانشگاه کوئینزلندمصاحبه شده در مجله ارگونومی علمی و اجتماعیمصاحبه کننده: فاطمه خلفی، دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشگاه علوم پزشکی شیراز

Interview with Ms. Zahra Abedi, PhD Student in Research Ergonomics, University of Queensland.Interviewed in the Journal of Scientific and Social Ergonomics.Interviewer: Fatemeh Khalfi, BSc, student in Occupational Health and Occupational Safety, Shiraz University of Medical Sciences.

چه زمانی به این فکر افتادید که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروید و چقدر طول کشید تا موفق به این کار شدید؟من همیشه از کسب تجربیات جدید مخصوصا اگر مربوط به حوزه ی علمی مورد علاقه م باشه استقبال می کنم. ضمنا علاقه زیادی به سفر، شناخت انسا…

ادامه مطلب درباره مصاحبه با خانم زهرا عابدی دانشجوی دکترای پژوهش محور ارگونومی دانشگاه کوئینزلند
  • 4