برچسب: اوواس(owas) چیست؟

  • ارزیابی پوسچرهای کاری به روش owas

    ارزیابی پوسچرهای کاری به روش owas

    روش OWAS در سال ۱۹۷۳ در فنلاند و در یک کارخانه تولید فولاد به نام Ovako Oy جهت توصیف فشارهای کاری د طول فرایند تعمیر کوره های ذوب آهن توسعه یافت. روش owas یک تصویر کلی از بارهای اعمال شده بر بدن را در اثر پوسچرهای مختلف نشان می دهد. محققان ۸۴ پوسچر شاخص را برای…