هجدهمین فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه‌ها/دانشکده‌های علوم پزشکی کشور 99/12/27

هجدهمین فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه‌ها/دانشکده‌های علوم پزشکی کشور

بررسی PHD بهداشت حرفه‌ای و ارگونومی در جذب هیات علمی هجدهمین فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه‌ها/دانشکده‌های علوم پزشکی کشور 99/12/27

مهلت ثبت نام از 27 اسفندماه 1399 تا ساعت 24 مورخ 31 فروردین 1400 می باشد

 فرم ثبت‌نام فراخوان جذب اعضای هیات علمی

ohsjobs

ادامه مطلب درباره هجدهمین فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه‌ها/دانشکده‌های علوم پزشکی کشور 99/12/27
  • 3

دانلود سوالات تخصصی کارشناس بهداشت حرفه ای آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی سال 99

سوالات آزمون استخدامی بهداشت حرفه ای دانشگاههای علوم پزشکی سال 99

سوالات آزمون استخدامی بهداشت حرفه ای

دانلود سوالات تخصصی کارشناس بهداشت حرفه ای آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی سال 99

دانلود سوالات عمومی آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال 99

ohsjobs.ir

ادامه مطلب درباره دانلود سوالات تخصصی کارشناس بهداشت حرفه ای آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی سال 99
  • 0

بررسی شغل بهداشت حرفه ای در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال 99

بررسی شغل بهداشت حرفه ای در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال 99

بررسی شغل بهداشت حرفه ای در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال 99

مواد امتحانی آزمون شغل بهداشت حرفه ای در آزمون استخدامی کارشناس بهداشت حرفه‌ای کد شغلی (12478) 1 ـ شناسایی عوامل فیزیکی زیان‌آور محیط کار 2 ـ شناسایی عوامل شیمیایی زیان‌آور محیط کار و نمونه‌برداری از آلاینده‌های محیطی و تجزیه نمونه‌ها 3 ـ مهندسی فاکتورهای انسانی 4 ـ سم‌شناسی شغلی و بیماریهای ناشی از کار 5 ـ ایمنی در محیط کار و مدیریت ریسک

کاردان بهداشت حرفه‌ای (کد شغلی 13368)1 ـ کلیات خدمات بهداشت حرفه‌ای2 ـ سم‌شناسی و بیماریهای ناشی از کار3 ـ شناسایی عوامل فیزیکی محیط کار4 ـ شناسایی عوامل شیمیایی و بیولوژیکی5 ـ ایمنی و حوادث ناشی از کار6 ـ عوامل ارگونومی و روانی

ادامه مطلب درباره بررسی شغل بهداشت حرفه ای در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال 99
  • 1