برچسب: آشنایی با شغل مهندس بهداشت حرفه ای

  • آشنایی با شغل مهندس بهداشت حرفه ای

    آشنایی با شغل بهداشت حرفه ای: تعریف نظامنامه انجمن بین‌المللی بهداشت حرفه ای. بهداشت حرفه ای علم پیش بینی، شناسایی، ارزیابی، کنترل خطرات تاثیر گذار بر سلامت در محیط کار است. به منظور حفظ سلامت و رفاه كاركنان و در نهایت ایمن نگه داشتن جامعه. انجمن بین‌المللی بهداشت حرفه ای. بهداشت حرفه ای را علم…