دانلود نرم افزار ارزیابی ریسک PHA-Pro

دانلود نرم افزار  PHA-Pro

دانلود نرم افزار Dyadem PHA-Pro

نرم افزار PHA-Pro بی شک پرفروش ترین نرم افزار تخصصی HAZOP در جهان است. این نرم افزار محصول شرکت معتبر Dyadem است. مطالعات HAZOP و سایر روشهای شناسایی مخاطرات در محیط گرافیکی این نرم افزار به سرعت و سهولت مستند می شود.

ویژگی مهم Dyadem PHA-Pro این است که ارزیابی های FMEA,HAZOP,QRA و چند روش دیگر رامی توان با آن اجرا کرد. استفاده از این نرم افزار منوط بر تسلط بر روش های شناسایی و ارزیابی ریسک می باشند.تنظیمات قابل قبول PHA-Pro همانند یک طراح است که به شما کمک می کند تا در سازمانتان محدوده ریسک یافته ای و همچنین برنامه ریزی کنید تا محدوده ریسک را در محدوده قابل قبول استانداردها و مقرراتی همچون:

PHA-Pro- نرم افزار های مدیریت امن (PSM) تحت تسلط OSHA 26 CFR 1910.119- مدیریت برنامه ریسک EPA-کنترل کامل شانس حادثه (COMAH)- IEC 61511- ANSI/ISA S84.00.01-2004

ادامه مطلب درباره دانلود نرم افزار ارزیابی ریسک PHA-Pro

  • 0